การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบปลา

Primary tabs

Titleการพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบปลา
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsสุดารัตน์, พริกบุญจันทร์
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการแปรรูปปลา, ข้าวเกรียบ, ข้าวเกรียบปลา, อาหาร
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf1.64 MB