การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsอภิวันท์, ชาญวิชัย
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsครู, พัฒนาครู, วิชาชีพ, วิชาชีพครู
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf2.95 MB
fulltext2.pdf3.58 MB