ศึกษากรรมวิธีการเผาแม่พิมพ์และองค์พระพิมพ์นางพญาด้วยเตาเผาแบบโบราณ

Primary tabs

Titleศึกษากรรมวิธีการเผาแม่พิมพ์และองค์พระพิมพ์นางพญาด้วยเตาเผาแบบโบราณ
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsกิตติภัฏ, เฟื่องเพียร
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการเผาแม่พิมพ์, พระพิมพ์นางพญา, เตาเผา, เตาเผาแบบโบราณ
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf2.33 MB