การทดลอง Zirocon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์

Primary tabs

Titleการทดลอง Zirocon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์
Publication TypeReport
Year of Publication2551
Authorsจิตราภา, จิตชาญชัย
Date Published2551
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
KeywordsZirocon Body, วัตถุดิบเซรามิกส์, เซรามิกส์
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf2.98 MB