การศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา

Primary tabs

Titleการศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการใช้แป้งฟักทอง, คุณภาพ, แป้งซาลาเปา
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
44.Pumpkin-flour.PDF336.75 KB