ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ

Primary tabs

Titleขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ
Publication TypeReport
Year of Publication2541
Authorsปิยวรรณ, ศุภวิทิตพัฒนา
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsกระเจี๊ยบ, ขนมปังสมุนไพร
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/763