การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด

Primary tabs

Titleการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด
Publication TypeReport
Year of Publication2551
Authorsคงศักดิ์, ศรีแก้ว, แพรจัน, สังขะจันทร์, อภิชาติ, สีสุกใส
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนาคุณภาพ, ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด, ผลิตภัณฑ์
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
98.ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด.PDF1.34 MB