ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Primary tabs

Titleปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Publication TypeThesis
Year of Publication2555
Authorsอุรา, วงค์ประสงค์ชัย
Academic Departmentคณะวิทยาการจัดการ
Degreeสาขาการจัดการประยุกต์
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
Keywordsการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ, ปัญหาการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ, ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, แนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก43.11 KB
สารบัญ67.25 KB
บทคัดย่อ76.03 KB
บทที่ 2771.62 KB
บทที่ 346.5 KB
บทที่ 4379.16 KB
บทที่ 5278.11 KB
บรรณาณุกรม100.23 KB
ภาคผนวก611.18 KB