ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsศิริลักษญ์, เพชรไทย
Academic Departmentวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
Degreeสาขาการบริหารการจัดการภาครัฐ
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsการพัฒนา, ความคิดเห็น, ท่องเที่ยว, บึงสีไฟ, ประชาชน, พิจิตร, แหล่งท่องเที่ยว
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก46.93 KB
บทคัดย่อ58.89 KB
สารบัญ93.33 KB
บทที่1174 KB
บทที่21.23 MB
บทที่3137.06 KB
บทที่4732.67 KB
บทที่5270.61 KB
บรรณานุกรม50.34 KB
ภาคผนวก177.41 KB