การศึกษาแป้งปรง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิต สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์

Primary tabs

Titleการศึกษาแป้งปรง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิต สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์
Publication TypeReport
Year of Publication2551
Authorsน้ำทิพย์, วงษ์ประทีป, ปวีนา, น้อยทัพ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการนำมาใช้ประโยชน์, การศึกษาแป้งปรง, ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิต, สมบัติเชิงหน้าที่