การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsสำรวย, สารถี
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
คำค้นหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, การดำรงชีวิตของพืช, การพัฒนาชุดกิจกรรม, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/980
Citation Key980
ไฟล์แนบ: