คลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลพิบูลสงคราม

หน่วยเก็บข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นชุดข้อมูลดิจิทัลของผลงานวิชาการฉบับเต็มโดยนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เช่น วิทยานิพนธ์ งานวิจัย วิจัยสถาบัน เอกสารทางวิชาการและวารสารอิเล็กทรอนิกส์


ข้อตกลงการดาวน์โหลด Full Text
อนุญาตให้ใช้ข้อความฉบับเต็ม เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ หากมีการตรวจพบการดาวน์โหลดที่ผิดปกติ เช่นการดาวน์โหลดมากเกินไป ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดจากฐานข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวช่วยดาวน์โหลดเป็นต้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะระงับบัญชีผู้ใช้ทันที