หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา

Primary tabs

Titleหลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา
Publication TypeBook
Year of Publication2532
Authorsสนิท, ฉิมเล็ก
Number of Pages246 หน้า
Publisherวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการจัดการ, ประถมศึกษา, หลักสูตร, หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1002
IMAGE_COVER: 
ไฟล์แนบ: 
QR Code: