หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา

Primary tabs

IMAGE_COVER: 
Titleหลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา
Publication TypeBook
Year of Publication2532
Authorsสนิท, ฉิมเล็ก
Number of Pages246 หน้า
Publisherวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการจัดการ, ประถมศึกษา, หลักสูตร, หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
sanit.pdf18.33 MB
QR Code: