หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา

Primary tabs

Titleหลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา
Publication TypeBook
Year of Publication2535
Authorsสนิท, ฉิมเล็ก
Number of Pages184 หน้า
Publisherสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Call Number372.1 ส153อ
Keywordsประถมศึกษา, หลักสูตร, หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา, แบบเรียน
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1005
IMAGE_COVER: 
ไฟล์แนบ: 
QR Code: