เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มชน

Primary tabs

IMAGE_COVER: 
Titleเอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มชน
Publication TypeBook
Year of Publication2530
Authorsปรีชา, สุกใส
Number of Pages178 หน้า
Publisherวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Call Number307 ป173อ
Keywordsกลุ่มชน, บุคคล, บุคคลและกลุ่มชน, วิชาการพัฒนาความสามารถ, เอกสารประกอบการสอน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
precha2.pdf10.89 MB
QR Code: