การสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา

Primary tabs

Titleการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา
Publication TypeBook
Year of Publication2535
Authorsมังกร, ทองสุขดี
Number of Volumes1,000 เล่ม
Number of Pages462 หน้า
Publisherจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ศูนย์หนังสือศาลาพระเกี้ยว
Cityกรุงเทพมหานคร
ISBN974-610-1869
Call Number372.35 ม112ก
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1012
IMAGE_COVER: 
ไฟล์แนบ: 
QR Code: