หลักการพัฒนาชุมชน

Primary tabs

IMAGE_COVER: 
Titleหลักการพัฒนาชุมชน
Publication TypeBook
Year of Publication2531
Authorsปรีชา, สุกใส
Number of Pages161 หน้า
Publisherวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยา
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Call Number307.14 ป17ห
Keywordsพัฒนาชุมชน, หลักการพัฒนาชุมชน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
preecha.pdf11.86 MB
QR Code: