เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาองค์การ

Primary tabs

Titleเอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาองค์การ
Publication TypeBook
Year of Publication2538
Authorsสงวน, ช้างฉัตร
Publisherสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Call Number658 ส12ก
Keywordsการพัฒนาองค์การ, เอกสารคำสอน, เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาองค์การ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1020
IMAGE_COVER: 
ไฟล์แนบ: 
QR Code: