เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาองค์การ

Primary tabs

IMAGE_COVER: 
Titleเอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาองค์การ
Publication TypeBook
Year of Publication2538
Authorsสงวน, ช้างฉัตร
Publisherสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Call Number658 ส12ก
Keywordsการพัฒนาองค์การ, เอกสารคำสอน, เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาองค์การ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
Snguan.pdf15.42 MB
QR Code: