หลักการผลิตผัก

Primary tabs

IMAGE_COVER: 
Titleหลักการผลิตผัก
Publication Typeหนังสือทรงคุณค่า
Year of Publication2539
Authorsพนมพร, บรรหาร
Publisherสถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม. ภาควิชาเกษตรศาสตร์
Place Publishedพิษณุโลก
Keywordsการผลิตผัก, หลักการผลิตผัก
Citation Key1028
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
Phanomphon.pdf12.37 MB
QR Code: