การบริหารการผลิต

Primary tabs

IMAGE_COVER: 
Titleการบริหารการผลิต
Publication Typeหนังสือทรงคุณค่า
Year of Publication2539
Authorsทองมั่น, คุ้มใหญ่โต
Publisherสถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์
Place Publishedพิษณุโลก
Keywordsการบริหาร, การบริหารการผลิต, การผลิต
Citation Key1029
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
Thongman.pdf16.32 MB
QR Code: