การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านน้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านน้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2550
Authorsรุ่งทิพย์, จันธิราช
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
UniversityPibulsongkram Rajabhat University
Cityพิษณุโลก
Keywordsกลุ่มทอผ้า, กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำพริก, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, จังหวัดพิษณุโลก, ตำบลยางโกลน, บ้านน้ำพริก, ผ้าทอ, อำเภอนครไทย
Citation Key108
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.PDF75.14 KB
bib.PDF134.53 KB
ch5.PDF181 KB
ch4.PDF213.5 KB
ch3.PDF381.73 KB
ch2.PDF1.67 MB
ch1.PDF251.92 KB
con1.PDF76.26 KB
abs.PDF119.83 KB
app.PDF963.38 KB