การพัฒนาการให้บริการของฟาร์มเส้นทางเห็ดที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาการให้บริการของฟาร์มเส้นทางเห็ดที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2550
Authorsรุ่งทิวา, อันตรเสน
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
UniversityPibulsongkram Rajabhat University
Cityพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนาการให้บริการ, ความพึงพอใจ, จังหวัดพิษณุโลก, บริการฟาร์มเส้นทางเห็ด, ฟาร์ม, ลูกค้าอำเภอเมือง, เส้นทางเห็ด
Citation Key110
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.PDF71.74 KB
bib.PDF94.43 KB
ch5.PDF323.32 KB
ch4.PDF319.29 KB
ch3.PDF156.73 KB
ch2.PDF768.77 KB
ch1.PDF189.07 KB
con1.PDF110.28 KB
abs.PDF102.14 KB
app.PDF359.5 KB