การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร

Primary tabs

Titleการพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsกลั่นหวาน, ณัฐพงษ์
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการพัฒนาต้นแบบ, เกษตรกร, เครื่องอบข้าวเปลือก, แบบเคลื่อนที่
Citation Key441
ไฟล์แนบ: