การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร

Primary tabs

Titleการพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsกลั่นหวาน, ณัฐพงษ์
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการพัฒนาต้นแบบ, เกษตรกร, เครื่องอบข้าวเปลือก, แบบเคลื่อนที่
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก670.18 KB
บทคัดย่อ1.05 MB
สารบัญ115.43 KB
บทที่188.05 KB
บทที่23.88 MB
บทที่3105.63 KB
บทที่4204.33 KB
บทที่557.68 KB
บรรณานุกรม65.92 KB
ภาคผนวก1.73 MB