การสร้างชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง สารรอบตัวเรา

Primary tabs

Titleการสร้างชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง สารรอบตัวเรา
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsนิศารัตน์, กำมะหยี่
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Thesis TypeThesis
Keywordsกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, การสร้างชุดกิจกรรม, ชั้นประถมศึกษา, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ป.6, สารรอบตัวเรา
Citation Key442
ไฟล์แนบ: