การสร้างชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง สารรอบตัวเรา

Primary tabs

Titleการสร้างชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง สารรอบตัวเรา
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsนิศารัตน์, กำมะหยี่
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Thesis TypeThesis
Keywordsกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, การสร้างชุดกิจกรรม, ชั้นประถมศึกษา, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ป.6, สารรอบตัวเรา
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก670.18 KB
บทคัดย่อ1.05 MB
สารบัญ115.43 KB
บทที่188.05 KB
บทที่23.88 MB
บทที่3105.63 KB
บทที่4204.33 KB
บทที่557.68 KB
บรรณานุกรม65.92 KB
ภาคผนวก1.73 MB