การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเขียนตามคำบอก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเขียนตามคำบอก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsพิมพ์รัตน์, จักรบุตร
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการพัฒนาทักษะ, การเขียน, ทักษะการเขียน, ทักษะเขียนตามคำบอก, นักเรียน, บ้านปากยาง, ประถมศึกษา, ม.4, อำเภอวังทอง, เขียนตามคำบอก, แบบฝึกทักษะ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก314.17 KB
บทคัดย่อ563.03 KB
สารบัญ122.13 KB
บทที่1137.26 KB
บทที่2439.12 KB
บทที่3326.79 KB
บทที่4243.54 KB
บทที่594.16 KB
บรรณานุกรม165.1 KB
ภาคผนวก2.1 MB