การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสวารของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 5E

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสวารของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 5E
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsสวาท, สมะวรรธนะ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeปริญญาโท
Keywordsการจัดประสบการณ์แบบ 5E, การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสาร, การสื่อสารของเด็กปฐมวัย, ทักษะการสื่อสาร, เด็กปฐมวัย
Citation Key459
File: 
AttachmentSize
PDF icon ไฟล์ FullText4.59 MB