การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัว โดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัว โดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsพวงมาลี, รัตติยา
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนา, การเขียนภาษาอังกฤษ, นักเรียน, ภาษาอังกฤษ, ม.3, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, วิธีการสอนแบบอรรถฐาน, โรงเรียนหนองบัว
Citation Key462