โครงการศึกษาวิจัย การสร้างความชอบธรรมทางอำนาจผ่านความเชื่อเรื่องผีของชาวไทยทรงดำ พื้นที่บ้านพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

Primary tabs

Titleโครงการศึกษาวิจัย การสร้างความชอบธรรมทางอำนาจผ่านความเชื่อเรื่องผีของชาวไทยทรงดำ พื้นที่บ้านพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsกานต์, กานต์พรรณพงศ์
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการสร้างความชอบธรรม, การสร้างความชอบธรรมทางอำนาจ, ความเชื่อเรื่องผี, จ.พิษณุโลก, ชาวไทยทรงดำ, พื้นที่บ้านพันเสา, อ.บางระกำ, โครงการศึกษาวิจัย
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
Full_Text.pdf13.98 MB