การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsภิญญาดา, พรมสีสอง
Academic Departmentหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeปริญญาโท
Keywordsกลุ่มชาวบ้าน, การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, การแปรรูปผลิตภัณฑ์, จังหวัดพิษณุโลก, ตำบลวังทอง, ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง, เครื่องสำอาง
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
บทที่1-513.52 MB
ภาคผนวก19.79 MB