การเปิดรับข่าวสารและการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการเปิดรับข่าวสารและการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsสมบัติ, พรหมเสน
Date Published2542
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการเลือกตั้ง, รัฐธรรมนูญ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
app.pdf10.5 MB
ch1-5.pdf61.68 MB
tpg.pdf4.38 MB