การผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์

Primary tabs

Titleการผลิตแหนมไก่โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์
Publication TypeReport
Year of Publication2541
Authorsศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย
Date Published2541
Institutionสถาบัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการแปรรูปอาหาร, แหนมไก่