การพัฒนาทีมงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

Primary tabs

Titleการพัฒนาทีมงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsสงวน, ช้างฉัตร
Date Published2542
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการทำงานเป็นทีม, ทีมงาน, ธุรกิจขนาดย่อม
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.1.pdf7.3 MB
PDF icon ch1-5.pdf66.86 MB
PDF icon app.1.pdf8.85 MB