การยืดอายุการเก็บผักสด

Primary tabs

Titleการยืดอายุการเก็บผักสด
Publication TypeReport
Year of Publication2541
Authorsกุลยา, จันทร์อรุณ
Date Published2541
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการถนอมอาหาร, ผักสด
ไฟล์แนบ: