การศึกษาการสร้างพระพุทธชินราชจำลอง กรณีศึกษาจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์

Primary tabs

Titleการศึกษาการสร้างพระพุทธชินราชจำลอง กรณีศึกษาจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์
Publication TypeReport
Year of Publication2541
Authorsหาญชัย, สงวนให้
Series Editorสภาภรณ์, สงวนให้
Date Published2541
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์, พระพุทธชินราชจำลอง
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg1.pdf3.13 MB
ch1-5.pdf78.26 MB
app.1.pdf6.81 MB