การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตผักอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม

Primary tabs

Titleการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตผักอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
Publication TypeReport
Year of Publication2540
Authorsนิพันธ์, ประทุมศิริ
Date Published2540
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการผลิตผักอบแห้ง, การแปรรูปผัก, การแปรรูปอาหาร, เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltex.pdf3.22 MB