การศึกษาแนวทางพัฒนาการใช้ที่ดินและการจัดการดินบนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพสูงทางการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาแนวทางพัฒนาการใช้ที่ดินและการจัดการดินบนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพสูงทางการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsนงคราญ, กาญจนประเสริฐ
Date Published2542
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการจัดการดิน, การใช้ที่ดิน
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
app.1.pdf11 MB
tpg.1.pdf3.81 MB
ch1-5.1.pdf30.65 MB
ch2.pdf41.3 MB