การศึกษาผลของการเข้าร่วมโครงการเลี้ยงสัตว์ กับบริษัทเอกชนของเกษตรกร ในเขตจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาผลของการเข้าร่วมโครงการเลี้ยงสัตว์ กับบริษัทเอกชนของเกษตรกร ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsไพโรจน์, ชันสมตระกูล
Series Editorสรุเดช, ประทีปจรัส
Date Published2542
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการเลี้ยงสัตว์, เกษตรกร
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf15 MB