การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2532
Authorsไพศาล, ริ้วธงชัย
Date Published2532
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsแชมพู, แชมพูสระผม
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf26.94 MB