การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ

Primary tabs

Titleการศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsกุลยา, จันทร์อรุณ
Date Published2542
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsกระชายดำ, สมุนไพร
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf40.28 MB