การสกัดสเปกตินจากผลไม้และเปลือกผลไม้บางชนิด

Primary tabs

Titleการสกัดสเปกตินจากผลไม้และเปลือกผลไม้บางชนิด
Publication TypeReport
Year of Publication2540
Authorsกุลยา, จันทร์อรุณ
Date Published2540
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsสเปกตินจากผลไม้, สเปกตินจากเปลือกไม้, เปลือกไม้