ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ

Primary tabs

Titleขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ
Publication TypeReport
Year of Publication2541
Authorsปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา
Date Published2541
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsกระเจี๊ยบ, ขนมปัง, สมุนไพร
ไฟล์แนบ: