ความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการขนาดย่อม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการขนาดย่อม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2537
Authorsชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ
Date Published2537
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการจัดการอุตสาหกรรม, ผู้ประกอบการ, ผู้ประกอบการขนาดย่อม
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf71.15 MB