ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleภูมินามจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsเสน่หา, บุญยรักษ์
Series Editorทิพย์สุดา, นัยทรัพย์
Date Published2542
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsภูมินาม, ภูมินามจังหวัด, ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.1.pdf39.91 MB
fulltext.2.pdf42.23 MB
fulltext.3.pdf42.31 MB
fulltext.4.pdf31.87 MB