มุมมองของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการจัดการศึกษา ศึกษากรณีอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleมุมมองของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการจัดการศึกษา ศึกษากรณีอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2540
Authorsถาวร, พงษ์พานิช
Date Published2540
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการจัดการศึกษา, การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบล
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf36.21 MB