วิธีสอนแบบรัฐสภาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Primary tabs

Titleวิธีสอนแบบรัฐสภาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsสนิท, ฉิมเล็ก
Date Published2542
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการพูด, การฟัง, การเขียน, ทักษะ, ภาษาไทย
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf21.76 MB