สภาพปัจจุบันและความต้องการครูที่มีวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย

Primary tabs

Titleสภาพปัจจุบันและความต้องการครูที่มีวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsอุไรวรรณ, วิจารณกุล
Date Published2542
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการศึกษาระดับมัธยมศึกษา, ครู, ครูคณิตศาสตร์, ครูคอมพิวเตอร์, ครูวิทยาศาสตร์
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf29.21 MB