สื่อสิ่งพิมพ์ในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleสื่อสิ่งพิมพ์ในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2539
Authorsสุจิตรา, เปลี่ยนดวง
Date Published2539
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการเลือกตั้ง, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สื่อประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf47.47 MB