การตรวจวิเคราะห์มลภาวะบางประการของอากาศในเขตเทศบาลนครเมืองพิษณุโลกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Primary tabs

Titleการตรวจวิเคราะห์มลภาวะบางประการของอากาศในเขตเทศบาลนครเมืองพิษณุโลกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล
Date Published2543
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม, คุณภาพสิ่งแวดล้อม, มลภาวะทางอากาศ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
Fulltext.pdf17.64 MB