การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันราชภัฏภาคเหนือ

Primary tabs

Titleการพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันราชภัฏภาคเหนือ
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsศุภลักษณ์, วิริยะสุมน
Date Published2543
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการประกันคุณภาพการศึกษา, การพัฒนาตัวบ่งชี้, ตัวบ่งชี้
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
Fultext.1.pdf40.02 MB
Fultext.2.pdf23.81 MB