การศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา

Primary tabs

Titleการศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา
Date Published2544
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsแป้งซาลาเปา, แป้งทำอาหาร, แป้งฟักทอง
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf14.14 MB